Adviesbureau maakt in opdracht van gemeente een 'quickscan' van Natuurherstelplan Baai Dellewal

04 April 2016
Het gezelschap op het Grootduin

Het was geen grap: vrijdag 1 april ging de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal met medewerkers van de provincie Fryslân, adviesbureau Bügel Hajema en gemeente Terschelling om tafel om over de gebiedsvisie van de Stichting te praten.
De gebiedvisie voor Baai Dellewal is de afgelopen twee jaar door eilander vrijwilligers vanuit hun professie geschreven, als een alternatief plan dat de gemeente Terschelling een oplossing biedt voor hun financiële probleem én om de unieke Baai te beschermen tegen nieuwe bouwplannen.

Gemeente Terschelling heeft de adviseurs van Bügel Hajema uit Leeuwarden opdracht gegeven om een “quickscan” van de gebiedsvisie maken.
Procesmanager voor ruimtelijke projecten José Firet uit Lies en ecoloog Piet Zumkehr uit Midsland gaven eerst een inhoudelijke toelichting op het Natuurherstelplan voor de hele Baai.
Samen met de ingevaren planologen, landschapsarchitecten, ecoloog van de provincie en het adviesbureau is het Natuurherstelplan daarna -tijdens een wandeling door het duin- en kweldergebied- op de Baai uitvoerig bekeken en besproken.

Naast een paar opbouwende tips mocht de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal ook complimenten in ontvangst nemen: “Ontzettend onder de indruk van het plan” , “Een sterk raamwerk waar je veel mee kunt” en “Goed visitekaartje voor Terschelling”.
De “quickscan” die het adviesbureau gaat maken moet de basis leggen voor de afweging van het College van B&W over het Natuurherstelplan. De Stichting hoopt dat de gemeente voor die uiteindelijke afweging een keer om tafel wil om naar de begroting van de Stichting te kijken, die tot op heden nog niet is opgevraagd.

Het definitieve advies wordt begin mei aan wethouder de Jong en directielid van Schoonhoven aangeboden. Er ligt nog steeds beslag op de natuurgronden aan Baai Dellewal.
Iedereen kan nog steeds inschrijven op vierkante meters duingrond via www.baaidellewal.nl.