Inspraak door Nelly de Graaf bij raadscommissie

3 Feb 2022
Nelly de Graaf bij Raadscommissie gemeente Terschelling

Nelly de Graaf sprak op dinsdagavond in tijdens de raadscommissie en maakte goed duidelijk wat onze twijfels en vragen zijn als het om de plannen voor Baai Dellewal gaat.

De raadscommissie van de gemeente Terschelling kwam op 3 februari bijeen en op de agenda stond onder andere de toekomst van Baai Dellewal. Om precies te zijn: Herziening grondexploitatie(GREX) herontwikkeling locatie Dellewal.

Ons bestuurslid Nelly de Graaf sprak de tekst uit zoals in deze brief aan de raad gesteld.

Bekijk de commissievergadering op terschelling.raadsinformatie.nl