Van onroerend goed naar onTroerend goed

7 Oct 2013

PERSBERICHT

Dellewal: van onroerend naar onTroerend goed

Vier vrouwen van Terschelling richten de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op.
De Stichting heeft als doel door middel van crowdfunding en fondsenwerving de gronden van Dellewal te verwerven om hotelbouw op die plek te voorkomen.

Zij maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van de schoonheid van Terschelling op Dellewal.
Directe aanleiding is het afgelopen dinsdag in de gemeenteraad besproken plan voor de uitbreiding van hotel Schylge met 72 hotelkamers of 36 (verkoop)appartementen op Dellewal, het meest unieke duin van West-Terschelling.

In het verleden is gesteld dat het huidige hotel Schylge het einde zou zijn van de bebouwing aan de oostkant van West-Terschelling.
Daar wijkt dit plan dus van af. De boekwaarde van de vroegere dancing Dellewal drukt te zwaar op de begroting, aldus B&W.
Uit financiële angst wil B&W een unieke plek met een waarde van esthetische miljoenen voor slechts een fractie verkopen aan de eerste de beste.

Met dit initiatief biedt de verse stichting de gemeente een reëel alternatief.