Goed nieuws!

20 Dec 2017
Zicht op Baai Dellewal

Op dinsdag 19 december heeft de gemeenteraad uitspraak gedaan over Dellewal: Er is gekozen voor woningbouw, dat wel, maar dan niet op natuurgrond. De meerderheid van de raad koos voor de variant 'permanente bewoning met als doelgroep oudere Terschellingers'. In deze variant wordt er alleen gebouwd op het terrein van de voormalige dancing, de voormalige woning Rijf en de bunkerwoningen, het zogenoemde bouwvlak.

Voor de stichting betekent dit dat een  belangrijke doelstelling is behaald: geen verdere bebouwing op natuurgrond!

Als bonus werd er een amendement ingediend door PvdA en CDA waarin wordt voorgesteld een brede strook grond aan de stichting te verkopen zodat verdere bebouwing van de baai lastiger wordt.

We zijn verheugd dat de raad dit besluit heeft genomen en willen snel in gesprek over de aankoop van de grond.

Dit is een eerste grote stap om ons natuurherstelplan voor Baai Dellewal uit te rollen.