Pieter van Beukering over Natuurlijk Kapitaal bij Jaarvergadering

31 Oct 2022
Pieter van Beukering

Op vrijdagavond 11 november houdt Stichting Natuurherstel Baai Dellewal haar Jaarvergadering 2022 in Ons Huis. Voor de pauze is er een formeel deel voor donateurs. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom bij een presentatie van Pieter van Beukering over het natuurlijk kapitaal van de Waddenzee. Daarna is er ruimte voor discussie en gesprek. De toegang is gratis. 

Precaire balans tussen mens en natuur

Pieter van Beukering is hoogleraar milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Bij de Waddenacademie is hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille Economie. Zijn presentatie gaat over de rol van Natuurlijk Kapitaal in Nederlands grootste en belangrijkste natuurgebied: de Wadden. Natuurlijk kapitaal bestaat uit diensten en voorraden die de natuur ons levert voor bijvoorbeeld recreatie, watermanagement of verkoeling. De Waddenregio profiteert hier bij uitstek van, maar of dat zo blijft is niet vanzelfsprekend. Van Beukering zal het belang van natuurlijk kapitaal illustreren aan de hand van onderzoeken van hemzelf en collega milieu-economen. Zo laat hij zien wat de rol van natuur voor het (groeiende) toerisme in de Waddenregio inhoudt en hoezeer biodiversiteit van grote niet-gebruikswaarde is voor de Nederlandse bevolking. Hoe bewaken we de precaire balans tussen mens en natuur? 

“Natuur heeft zwakke positie in beleid”

"De natuur heeft een zwakke positie in beleidsafwegingen, omdat veel besluitvormers van mening zijn dat natuur een gratis luxeproduct is, waarvan we ook wel met een onsje minder af kunnen. De wetenschap geeft overtuigend bewijs van het tegendeel. Als we in staat zijn het belang van ecosystemen voor het voetlicht te brengen, zal de natuur minder snel genegeerd worden"

Pieter van Beukering

Na zijn presentatie gaat Pieter van Beukering graag het gesprek aan over de ingewikkelde afwegingen waar Terschelling voor staat.


Jaarvergadering van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal

Vrijdag 11 november in Dorpshuis "Ons Huis" te West-Terschelling
Inloop vanaf 19.15 uur.
Start formeel gedeelte: 19.30 uur (voor donateurs)
Start presentatie: 20.15 uur (openbaar, inloop vanaf 20.00 uur) 
Toegang vrij.