Raadscommissie en Verklaring op voorhand van geen bedenkingen

8 Oct 2020

Op 28 mei 2020 besluit de raad het  (aangepaste) voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o. te gebruiken als toetsingskader voor initiatieven op Dellewal en De Tiger. Het oude bestaande bestemmingsplan uit 1994 blijft geldig.
7 oktober 2020.  Dit samengevoegde stuk (uit voorontwerp bestemmingsplan 2018, nota van inspraak 2019 en Beeldkwaliteitsplan 2018) komt nu in de Raadscommissievergadering als Beleidsregels en Toetsingskader Dellewal en Tiger (De bunkers zitten er ondertussen in een verordening ook bij).
Tevens is er op 7 oktober 2020 een Verklaring op voorhand van geen bedenkingen van de gemeente bijgevoegd.