Zicht op Baai Dellewal en West-Terschelling

Vraag en antwoord

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Aan deze antwoorden kunnen geen rechten ontleend worden.

Om misverstanden en valse verwachtingen te voorkomen willen we uitdrukkelijk vermelden dat we géén grond gaan verkopen, maar dat u ons een bedrag schenkt (mét ANBI-voordelen). De Stichting schenkt u dan vervolgens een certificaat voor een symbolisch stukje Dellewal. U stelt ons met dat bedrag in staat om dit bijzondere stuk Terschelling van de gemeente aan te kopen om de natuur intact te laten en waar nodig te herstellen.
Bij vermelde antwoorden zijn wij uitgegaan van de positieve situatie dat de Gemeente Terschelling dit gebied daadwerkelijk gaat verkopen dan wel overdragen aan Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

 

Wat kan ik doen om de stichting te helpen?

U kunt een steunbetuiging schrijven op onze Facebook pagina. Morele steun is heel belangrijk bij onze pogingen om dit schitterende duingebied te behouden voor de generaties die na ons komen. Het geeft ons moed om door te gaan, tegen de stroom van problemen en bezwaren in.

U kunt een donatie doen. De hoogte is vanaf €15,- door u zelf te bepalen. Op de site vindt u een contactformulier, waarop u het bedrag kunt invullen dat u wenst te schenken aan de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Ook kunt u aangeven of het om een eenmalige gift gaat of dat u donateur wilt worden.

U kunt een   symbolisch stukje Dellewal kopen  in de vorm van een certificaat. U mag kiezen tussen certificaten voor een halve vierkante meter of een hele vierkante meter, een stukje van twee vierkante meter of meer kan ook, dan kunt u er lekker op liggen ;-).

Betekent het dat als de Stichting de grond koopt er niet gebouwd wordt op dit stuk?

Inderdaad!

Ik wil jullie graag eens live spreken kan dat?

Jazeker, behalve dat u ons overal tegen kan komen, houdt de Stichting jaarlijks in september de jaarlijkse donateursvergadering. Wij zijn vrouwen dus doen dat natuurlijk niet zomaar in een stoffig achterafzaaltje, maar gaan daar iets leuks bij organiseren. Onze donateurs worden hiervoor uitgenodigd.

Ik heb nog wel wat kritische vragen. Kan ik daar ook antwoord op krijgen?

Natuurlijk! Mail ons of spreek ons gerust aan als u één van ons tegenkomt op straat of kom gewoon even koffiedrinken.

En hoe zit dat met het wooncontingent?

Huizenbouw op Dellewal betekent dure woningen die af gaan van het wooncontingent. Als er niet op Dellewal gebouwd wordt, kunnen die woningen op goedkopere grond worden gebouwd en zijn ze dus beter betaalbaar voor eilanders of geschikt voor sociale woningbouw.

En als de Stichting niet het hele bedrag bij elkaar krijgt? Wat gebeurt er dan?

Hoe meer geld de Stichting straks heeft, hoe groter het stuk grond is dat de Stichting kan kopen en hoe minder er gebouwd wordt! Wij gaan voor géén bebouwing, doet u mee?

Dus als de Stichting de grond koopt wordt daar echt nooit meer gebouwd?

Inderdaad, dan blijft het voor altijd duin. En daarna ook nog. En daarna. Eeuwig dus. Punt.

2,1 miljoen! Dat is wel heel veel geld! Gaat dat wel lukken?

Als 9000 mensen 1 vierkante meter kopen, zijn we er al! Met 4500 eilanders en 427000 bezoekers per jaar zou dat betekenen dat als van deze 431500 mensen 2% een vierkante meter koopt, dat we het bedrag al bijelkaar hebben. En dan hebben we de wadvaarders en de jachthavenbezoekers nog niet eens meegeteld!

Ik wil een stukje van 8900 vierkante meter kopen, geeft mij dat meer rechten?

Helaas hebben we al zoveel aanvragen voor een certificaat, dat we aan die aanvraag niet meer kunnen voldoen, maar voor grotere stukken inschrijven is natuurlijk geen probleem!

Om welke percelen gaat het nu eigenlijk precies?

We zullen de Gemeente vragen of er een duidelijke plattegrond van de percelen beschikbaar is. Zoja, dan plaatsen we die op de site.

Voor wanneer moet de Stichting het geld bijelkaar hebben?

De huidige Raad staat achter ons plan. Het zou fijn zijn als we dit met z'n allen nog vóór de verkiezingen redden!

Ik weet het niet hoor, de gemeente heeft de grond destijds aangekocht, betalen we dan nu eigenlijk niet dubbel?

De gemeenschap kan nooit twee keer betalen voor grond die al in haar bezit is. De Gemeente heeft de grond destijds voorgeschoten uit de reserve. Nu moet de reserve aangevuld worden. Daar zijn verschillende opties voor, o.a. OZB omhoog, verkopen voor hotel- of huizenbouw of als Stichting Baai Dellewal de grond aankopen.

Dat laatste heeft als voordeel dat de discussies over wel of niet bouwen, wel of niet inpasbaar in het landschap van de baan zijn en is de garantie dit gebied echt onbebouwd blijft.

Gaat de OZB dan niet omhoog?

Nee, sterker nog, door onze ANBI-status is uw schenking aan de Stichting belastingaftrekbaar. (En dat is met de OZB nog nooit gelukt... ;-) )

Wat moet ik eigenlijk met een vierkante meter zand?

U koopt niet gewoon zand, u schenkt (aan) natuur, uitzicht, emotie, jeugdherinneringen. Een baby mag (ziektekostenverzekeringtechnisch) niet meer op Terschelling geboren worden, hiermee koopt u een stukje symbolische geboortegrond voor uw kind of kleinkind. U koopt het meest mooie en unieke verjaarscadeau voor een fervente eilandganger. Of u koopt een origineel huwelijkscadeau, zodat het bruidspaar tot in lengte van dagen een heerlijk romantisch plekje heeft. Een hartverwarmend cadeau, u hebt een stuk schitterende natuur gered van de ondergang, dat geeft een heel bijzonder en warm gevoel.

Ik sta hier met mijn picknickmand, maar voor welk stukje heb ik nu een certificaat?

Dat is echt niet te zeggen. U weet: zand loopt en duinen verstuiven. Het ene jaar voor een duintje, het jaar daarop misschien wel een duinpannetje. De stichting wil de grond aankopen en wordt daarmee eigenaar, maar het gebruik is gemeenschappelijk.

Wel zijn we aan het uitzoeken of we straks aan ieder certificaat een gps-code kunnen koppelen, zodat u straks toch kunt kijken welk stukje duin u gered heeft.

Wat mag ik allemaal met ‘mijn’ stukje Dellewal?

U kunt er gaan picknicken; veel plezier en denk eraan uw afval mee naar huis te nemen. U mag er zitten en genieten van het ongelooflijk mooie uitzicht. U mag er gaan liggen mijmeren en uw eigen luchtkasteel bouwen, mits deze niet horizonvervuilend is.

En zoals eilanders hun kinderen leren: alleen konijnen mogen graven in duin. Maar zoals bij alles in het leven geldt de regel: uw vrijheid eindigt waar die van een ander begint.

Fantastisch idee! Kan ik nu al een certificaat kopen?

U kunt via het de menuknop 'Ik doe mee!' uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven en al voor het door u gewenste aantal vierkante meters inschrijven.

Wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?

We schrijven geen bedrag van uw rekening af, maar zodra de Stichting genoeg toezeggingen heeft, krijgt u een verzoek het door u toegezegde bedrag daadwerkelijk over te maken. Vervolgens sturen we u dan het door u aangegeven aantal certificaten toe.

Hoeveel certificaten zijn er?

De oppervlakte van het eerste deel van het te verkopen gebied is in eerste instantie ongeveer 9000 vierkante meter. Omdat je niet meer uit kan geven dan je hebt, geven we voor de eerste fase 8900 vierkante meter certificaten uit in certificaten van een halve, een hele of een veelvoud aan vierkante meters. Halve vierkante meters worden als A of B certificaat aangeduid. We willen echter doorsparen voor de gronden tot en met het Victoria-terrein, maar voor dat gebied zijn het aantal vierkante meters ons nog niet bekend.

Wat kost mij dat?

Uw schenking aan de Stichting gaat per halve, per hele of per veelvoud hiervan aan vierkante meters. De prijs voor een halve vierkante meter is € 125,-. Voor een hele vierkante meter is dat dan € 250,- en voor bijvoorbeeld twee vierkante meter €500,-. Dit is ongeveer de prijs die de gemeente vraagt bij verkoop van de grond. Wij schenken u dan vervolgens certificaten voor uw schenking.

Ik wil graag nu gelijk al iets storten. Wat is uw bankrekeningnummer?

U vindt ons bankrekeningnummer via de menuknop 'Ik doe mee!' bovenaan de pagina.

Ik ben geen eilander, kan ik toch aan een certificaat komen?

Jazeker, ook als niet ingeschreven Terschellinger kunt u in aanmerking komen voor een certificaat. Ook hulp van buitenaf is onmisbaar bij het werk om dit stuk natuur te behouden voor ons allemaal.

Ik wil graag iets doen voor de Stichting, waar kan ik me aanmelden?

Via contact kunt u melden dat u graag iets voor ons wilt doen, bijvoorbeeld fondsenwerving of flyeren. Wij nemen dan t.z.t. contact met u op om uw ideeën en mogelijkheden te bespreken.

Ik heb zulke mooie foto's van Dellewal, kan ik die op deze site delen?

Ja graag! U kunt ze mailen naar watishetmooi@baaidellewal.nl. Vermeldt u er wel bij wie de foto gemaakt heeft en of u toestemming geeft uw foto met verhaal op onze website te plaatsen?
Zoals algemeen bekend zijn Terschellingers niet nieuwsgierig, maar willen wel graag alles weten, dus ook het verhaal bij de foto vinden we leuk!

Ik heb een vraag die hier nog niet beantwoord is. Waar kan ik daarmee terecht?

Vermeld uw vraag via contact . Wij zullen u zo snel mogelijk antwoord geven.