Geef je mening over bouwen op de Baai

6 Apr 2019

Zoals je weet wil de gemeente een complex van 13 appartementen gaan bouwen op Baai Dellewal. Het voorontwerp van dat plan ligt nu ter inzage en iedereen kan hier op reageren. Neem deze kans en geef je mening! Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft zich immers met succes hard gemaakt tegen hotelbouw op deze unieke plek. Zou het niet zonde zijn als de gemeente deze natuur nu alsnog gaat bebouwen terwijl de stichting zo’n mooi plan voor natuurbehoud klaar heeft liggen?

Wij willen iedereen vragen nu bij de gemeente je reactie te geven op de bouwplannen van de gemeente. Dat kan tot 11 april. De gemeente zal deze reacties verwerken in het ontwerp-bestemmingsplan voor Baai Dellewal. Dat zal vervolgens aan de raad worden voorgelegd. De stichting zal uiteraard ook haar zienswijze kenbaar maken.

Dit is wat de gemeente wil

In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt de bestaande situatie beschreven en worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De plannen in het kort:

 • De bouw van 13 appartementen voor permanente bewoning op de locatie van de voormalige dancing Dellewal.
 • Het gebruik van de voormalige campus van het MIWB (zeevaartschool) voor (kortdurende) bewoning.
 • Een rotonde en parkeervoorzieningen bij het Bunkermuseum (de Tiger).
 • De mogelijkheid de Tigerstelling verder te reconstrueren.
 • De realisatie van een fietspad tussen de kruising Nieuwedijk/Hoofdweg en de Duinweg.
 • Het verbeteren van de waterveiligheid.
 • De mogelijkheid om de ecologische en landschappelijke waarden verder te ontwikkelen.

Impressie appartementencomplex

 

 

Dit is wat Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wil
 

De stichting heeft als doel bescherming en herstel van de natuur, wat betekent:

 • behoud van het visitekaartje van Terschelling, een mooie Baai
 • herstel van de duin-natuur
 • groots en weids uitzicht
 • veilig fietsen langs het werelderfgoed Waddenzee
 • wandelen langs de Natuurboulevard
 • ontbouwen en geen nieuwe bebouwing op het duin
 • ontwikkeling van  natuurlijke kleine duinbeek en kwelders

 

Lees ook ons Natuurherstelplan en onze Landschapsvisie.

Tekst loopt door onder foto.

Landschapsvisie

Wat wil jij?
STUUR JE REACTIE NAAR DE GEMEENTE
Hoe werkt de procedure?

Iedereen kan reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan
College verwerkt reacties en legt ontwerp-bestemmingsplan aan raad voor
Omwonenden en belanghebbenden kunnen zienswijze indienen
Definitief bestemmingsplan
Eventueel beroep bij Raad van State

Zo kun je reageren tegen 13 appartementen op Baai Dellewal:

Lees het Voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de gemeente en laat je mening horen.
Je kan tot 11 april reageren.
Stuur je reactie aan gemeente@terschelling.nl

Heb je vragen? Neem contact op met watishetmooi@baaidellewal.nl

Dank voor je aandacht en inbreng!

Bestuur Stichting Natuurherstel Baai Dellewal