Oude ansichtkaart van Baai Dellewal

Tijdlijn Baai Dellewal

Raadscommissie, verklaring op voorhand van geen bedenkingen

Van ontwerp bestemmingsplan naar toetsingskader

Stuk met reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan naar het gemeentehuis gebracht en overhandigd.

 

Voor € 189.000,- aan certificaten uitgeschreven.

Aan boord van historische reddingboot Brandaris is de landschapsvisie Baai Dellewal gepresenteerd.

Stichting neemt deel aan symposium: The changing futures of islands

Passie voor de Baai in uitzending met Midas Dekkers.

Gemeenteraad kiest voor woningbouw en grondverkoop aan stichting

Donateursvergadering in Ons Huis.

31 mei informatieavond ET-10 gemeente over bebouwing of geen bebouwing

Openbare presentatie van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal in Stay Okay.

Presentatie over onze plannen en de haalbaarheid ervan voor het College en de Raadsleden.

Vier vrouwen van Terschelling richten de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op. De Stichting heeft als doel door middel van crowdfunding en fondsenwerving de gronden van Dellewal te verwerven om hotelbouw op die plek te voorkomen.