Van ontwerp bestemmingsplan naar toetsingskader

28 May 2020

Op 27 mei 2020 besloot de gemeente om in plaats van een ontwerp bestemmingsplan het voorontwerp bestemmingsplan 2018 en beeldkwaliteitsplan Dellewal eo 2018 aan te passen en na vaststelling te gebruiken als toetsingskader voor initiatieven op Dellewal en De Tiger
Dus er kwam geen ontwerp bestemmingsplan en geen definitief bestemmingsplan  en er was geen inspraak en geen beroepsmogelijkheid bij de Raad van State meer hierop mogelijk. Let wel dit stopgezette  voorontwerpbestemmingsplan 2018 heeft dus niet de hele toetsingsprocedure doorlopen. En zou naar verwachting niet door de MER en de PAS komen.

Op 28 mei 2020 besluit de raad het (aangepaste) voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o. te gebruiken als toetsingskader voor initiatieven op Dellewal en De Tiger. Het oude bestaande bestemmingsplan uit 1994 blijft geldig.