Het begin is er!

16 Jan 2019
De (vrijwillige) bestuursleden hadden het eind 2018 druk met het schrijven en versturen van certificaten voor de gulle gevers. Zij ontvingen de certificaten als bewijs voor de aankoop van ‘hun’ stukje natuurgrond.

2019 starten we met een positief gemoed. Dat kan ook niet anders na zo’n mooie afsluiting van 2018. Een nog steeds groeiende achterban motiveert ons om door te gaan. Verder hebben ruim 500 donateurs het eerder toegezegde geld voor grondaankoop overgemaakt aan Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Het begin is er!

Eerste twee ton voor aankoop grond Baai Dellewal

Donateurs maakten eind 2018 in totaal € 189.000 over. Daarmee kan Stichting Natuurherstel Baai Dellewal een eerste strook natuurgrond kopen om verder oprukkende bebouwing te voorkomen.

Het gaat in eerste instantie om grond ten oosten van hotel Schylge. Daar is een wooncomplex gepland. De gemeenteraad heeft in december 2017 beslist dat Stichting Natuurherstel Baai Dellewal grond rond het bouwvlak van dit wooncomplex mag kopen. Veel mensen hadden al financiële steun toegezegd. Nu de aankoop concreet wordt, heeft de stichting hen opgeroepen daadwerkelijk het geld over te maken. Bijna iedereen heeft daaraan gehoor gegeven.

In gesprek met gemeente over aankoop

Het bestuur gaat binnenkort weer in gesprek met de gemeente. We willen nu snel de eerste strook grond kopen.

Volgens de gemeente kan de aankoop pas plaatsvinden wanneer het bestemmingsplan rond is. Dit kan nog een poos duren. We willen bespreken wat de mogelijkheden zijn om de aankoop te versnellen.

Meer geld voor meer grond

Uiteindelijk wil Stichting Natuurherstel Baai Dellewal veel meer grond aankopen. Daarom komt er opnieuw een wervingsactie.

Hoe meer grond we kunnen bemachtigen, hoe minder nieuwe bebouwing er kan komen bij de baai. In totaal is er € 2,3 miljoen nodig. Nog € 2,1 miljoen te gaan dus.
We zijn niet de enige gegadigden voor de grond. Er is dan ook nog genoeg werk te verzetten.